Priorisering

Om een project haalbaar te houden, is het onoverkoombaar van begin af aan keuzes te maken: Welke van de drie hoofdelementen is het meest belangrijk en welke mogen minder invloed op het succes hebben?

Bij een snel + goedkoop uitgevoerd project moet vaak met mindere kwaliteit genoegen genomen worden..
Topkwaliteit, waarbij het werk met zorg wordt uitgevoerd, is meestal niet verkrijgbaar tegen de goedkoopste prijs.
Topkwaliteit voor een kleine prijs te vinden kost in het algemeen behoorlijk wat tijd.

Uitzonderingen daargelaten is het nagenoeg onmogelijk om aan alle drie eisen 100% te voldoen. Kies twee van de drie voor een haalbaar project.

Prioritäten setzen

Um ein Projekt über die Gesamtstrecke realisierbar zu halten ist es unumgänglich festzulegen, welche der drei Hauptelemente im Vordergund stehen und welches weniger Einfluss auf den Erfolg haben soll.

Bei einem schnell + preiswert ausgeführten Projekt sind Einschränkungen bei der Qualität hinzunehmen.
Topqualität, bei der die Arbeiten mit Sorgfalt ausgeführt werden, ist in der Regel nicht zum billigsten Preis zu bekommen.
Die Suche nach hoher Qualität zu einem günstigen Preis kostet in der Regel viel Zeit.

Von Ausnahmen abgesehen ist es fast unmöglich, alle drei Anforderungen zu 100 % zu erfüllen. Wählen Sie zwei von drei für ein realisierbares Projekt aus.